Digital Startup นักพัฒนาธุรกิจ ดิจิทัล คนต่อไป อาจเป็นคุณ!
วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นการสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพ เตรียมความพร้อมบุคลากรเพื่อ ป้อนสู่อุตสาหกรรมตามนโยบายของรัฐบาล ด้วยการนำเทคโนโลยีเข้ามาพัฒนา เศรษฐกิจภายใต้ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) รวมทั้งกระตุ้นให้เกิดความพร้อมและเกิดความคิดสร้างสรรค์สามารถพัฒนาเป็น ผลงานสร้างสรรค์ที่สามารถใช้งานได้จริงได้

ข่าวสารและกิจกรรม ข่าวสารและกิจกรรม

DIGISTART เล่มที่ 6 Last but not least, we still going

Digital Startup ภายใต้การส่งเสริม และดำเนินงานของ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทั

อ่านต่อ..

“ดีป้า” แถลงผลสำเร็จของ Digital Startup พร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนสตาร์ทอัพรุ่นใหม่ในปีถัดไป

นายฉัตรชัย คุณปิติลักษณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) ก

อ่านต่อ..

Innovation Economy – Perspective of A New York Venture Capital

ปิดท้ายกิจกรรม Accelerate Program  เพื่อเร่งสปีด พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการดิจิทัล

อ่านต่อ..