Digital Startup นักพัฒนาธุรกิจ ดิจิทัล คนต่อไป อาจเป็นคุณ!

ความเคลื่อนไหว ความเคลื่อนไหว

วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นการสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพ เตรียมความพร้อมบุคลากรเพื่อ ป้อนสู่อุตสาหกรรมตามนโยบายของรัฐบาล ด้วยการนำเทคโนโลยีเข้ามาพัฒนา เศรษฐกิจภายใต้ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) รวมทั้งกระตุ้นให้เกิดความพร้อมและเกิดความคิดสร้างสรรค์สามารถพัฒนาเป็น ผลงานสร้างสรรค์ที่สามารถใช้งานได้จริงได้

ข่าวสารและกิจกรรม ข่าวสารและกิจกรรม

DIGISTART เล่มที่ 4 Road to The Global Market with 10 Finalists

“DIGISTART เล่ม 4  จะพาทุกคนมาพบกับ 10 ทีมสุดท้ายในรอบ Final Pitching และจ

อ่านต่อ..

ศึกษาวิธีการ Pitching ขั้นเทพ โดยคุณนพ Refinn

ลุยต่อเนื่องกับกิจกรรมโครงการ Tech Startup Club ในหัวข้อ “Pitching Perfect

อ่านต่อ..

ขึ้นเหนือไปกับ Tech Startup Club กับเคล็ดลับการนำดิจิทัลมาประยุกต์ใช้

กิจกรรม Tech Startup Club ประจำวันที่ 22 กันยายน 2560 ในหัวข้อ “Digital Ma

อ่านต่อ..